Centaurus, o.z.

Občianske združenie Centaurus vzniklo v decembri 2008 ako kultúrna, umelecká a environmentálna organizácia, v ktorej sa stretli ľudia  s podobným zmýšľaním a záujmami.  Naše zoskupenie tvoria výtvarníci, filmári, fotografi, herci ako aj historici a ľudia podporujúci rozvoj kultúry a životného prostredia.

„Centaurus“ je latinský názov gréckeho mytologického stvorenia, ktoré je spolovice človek a spolovice kôň. Táto symbióza vyjadruje hlavnú ideu našej organizácie a to spojenie človeka, prírody a histórie.

Cieľom našej organizácie je prostredníctvom rôznych aktivít a foriem umenia podporovať zachovanie kultúrno-historického dedičstva, prírodných hodnôt a tradícií v našom regióne. Našim zámerom je vytvárať nové možnosti a dávať priestor mladým ľuďom, pretože práve v mladých ľuďoch je nespútaná odvaha a vášeň, ktorá je tak charakteristická pre kentaurov. Zároveň spolupracujeme s profesionálmi a nadšencami, ktorí majú záujem o tvorivú prácu, rozvíjanie nových postojov a cieľov.

Podporujeme aktivity, ktoré budujú regionálne a cezhraničné partnerstvá v oblasti kultúry, životného prostredia, rozvoja regiónu a nových foriem vzdelávania.

Centaurus, o.z. organizuje a spolupracuje na workshopoch, historických prehliadkach a predstaveniach, ktoré spočívajú v návrate a rozvoji pôvodných tradícií a remesiel.

V súčasnosti sa Centaurus, o.z. zameriava na hľadanie spoločných koreňov, ktoré nás ako národy v rámci Európy spájajú. V posledných rokoch nálezy a nové poznatky dokazujú, že Slovensko, ktoré sa nachádza v strede Európy, bolo križovatkou sťahovania národov. Naša organizácia sa venuje tejto téme, ale aj mnohým ďalším vo filmovej produkcii v podobe propagačných, autorských, dokumentárnych a hraných filmov.

Neoddeliteľnou súčasťou našej organizácie je Ranč pri Železnej Breznici, na ktorom sa realizuje väčšina našich aktivít.