Európska dobrovoľnícka služba

 • Čo: zmysluplné projekty v organizáciách v zahraničí s grantom EÚ
 • Pre koho: mladý človek, 17-30 r., znevýhodneného prostredia
 • Aktivity: mládež, deti, kancelária, príroda, šport, umenie, médiá, …
 • Kde: celá Európa a ďalšie krajiny sveta
 • Trvanie: 2 až 12 mesiacov, najčastejšie 6 až 12 mesiacov
 • Náklady: hradené z grantu, žiadne ďalšie poplatky nie sú
 • Grant Erasmus+: ubytovanie, strava, vreckové, poistenie, kurz jazyka, príspevok na cestovné

Cieľom programu je naučiť sa nové veci a získať cenné skúsenosti formou neformálneho vzdelávania.

Postup v 3 krokoch

 1. Oslov organizáciu v zahraničí z databázy ponúk alebo organizácií.
 2. Presvedč ich, že si vhodný kandidát.
 3. Dohodni sa s nimi, kedy nastúpiš.

Centaurus, o.z. je vysielajúca organizácia

Európska dobrovoľnícka služba (EDS, anglicky EVS) umožňuje zúčastniť sa zaujímavých projektov v zahraničí s grantom EÚ. Účastník neplatí žiadne poplatky, okrem príspevku na cestovné (ak ho úplne nepokrýva grant). Je to jednoduché. Do projektu budeš zapojený ty, prijímajúca organizácia a vysielajúca organizácia. Prijímajúca organizácie je tá, v ktorej budeš v zahraničí pôsobiť ako dobrovoľník. Vysielajúca organizácia ťa oficiálne vyšle na projektCentaurus, o.z. má akreditáciu ako vysielajúca organizácia a pomôže ťa vyslať na projekt (nemusíš sa nikde registrovať).

Ako si nájsť projekt?

Existujú 2 databázy – databáza ponúk a databáza organizácií.

Find EVSEVS vacancy sú príklady facebookových skupín s aktuálnymi ponukami.

Často sa pýtate

 • Peniaze: ubytovanie a strava sú zabezpečené, vreckové je 55 – 145 EUR / mesiac podľa krajiny
 • Úrad práce: odporúčame sa evidovať počas trvania projektu, nevzniká povinnosť osobne preukazovať aktívne hľadanie zamestnania počas projektu v zahraničí
 • Zdravotná poisťovňa: je potrebné mať Európsky preukaz zdravotného poistenia
 • Chceme ísť dvaja: umiestniť 2 kamarátov alebo pár na projekt nie je jednoduché, treba sa snažiť presvedčiť prijímajúcu organizáciu o tom, že je to dobré rozhodnutie
 • Budem už mať 30 rokov: nevadí, v deň podania projektu nesmieš mať 31

Kontakt a základné informácie o programe

null

Martin Androvič

projektový koordinátor

Telefón: +421 902 615 272
E-mail: handrushx@gmail.com

Osobné info stretnutia v Banskej Bystrici, Lesná 1.